Title: Návrh indikátorů kvality hlavních procesů na FST
Other Titles: Design of quality indicators for main processes at the Faculty of Mechanical Engineering
Authors: Levý, Vojtěch
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tomášková Tetjana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39316
Keywords: proces;kvalita;mezinárodní norma;indikátor kvality;systém managementu kvality
Keywords in different language: proces;quality;international standard;quality indicator;quality management system
Abstract: Tato bakalářská práce se skládá z úvodu a jejích cílů, následně je vypracována část zabývající se vývojem přístupů k zabezpečování kvality. Práce pokračuje charakteristikou systému řízení kvality na FST, jež je vytvořen pomocí normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro splnění cílů této normy a této bakalářské práce jsou poté popsány revize třech hlavních procesů, ke kterým jsou následně navrženy indikátory kvality.
Abstract in different language: This bachelor thesis consists of introduction and goals, then the part about approaches to quality assurance is drawn up. Thesis continues with characteristics to quality management system of FST, that is created according to ČSN EN ISO 9001:2016 standard. To meeting the goals of this thesis and the standard the revisions of three main processes are described and quality indicators are design to support the revisions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Levy.pdfPlný text práce8,9 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Levy.PDFPosudek oponenta práce285,47 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Levy.PDFPosudek vedoucího práce245,29 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Levy.PDFPrůběh obhajoby práce171,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.