Název: Návrh indikátorů kvality hlavních procesů na FST
Další názvy: Design of quality indicators for main processes at the Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Levý, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Tomášková Tetjana, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39316
Klíčová slova: proces;kvalita;mezinárodní norma;indikátor kvality;systém managementu kvality
Klíčová slova v dalším jazyce: proces;quality;international standard;quality indicator;quality management system
Abstrakt: Tato bakalářská práce se skládá z úvodu a jejích cílů, následně je vypracována část zabývající se vývojem přístupů k zabezpečování kvality. Práce pokračuje charakteristikou systému řízení kvality na FST, jež je vytvořen pomocí normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro splnění cílů této normy a této bakalářské práce jsou poté popsány revize třech hlavních procesů, ke kterým jsou následně navrženy indikátory kvality.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis consists of introduction and goals, then the part about approaches to quality assurance is drawn up. Thesis continues with characteristics to quality management system of FST, that is created according to ČSN EN ISO 9001:2016 standard. To meeting the goals of this thesis and the standard the revisions of three main processes are described and quality indicators are design to support the revisions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Levy.pdfPlný text práce8,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP_Levy.PDFPosudek oponenta práce285,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP_Levy.PDFPosudek vedoucího práce245,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba BP_Levy.PDFPrůběh obhajoby práce171,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39316

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.