Title: Analýza způsobilosti výrobních procesů ve společnosti RICHMONT-CZ
Other Titles: Analysis of the production process capability in RICHMONT-CZ
Authors: Čížek, Ladislav
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39318
Keywords: analýza;způsobilost;proces;ukazatel způsobilosti;výroba;kvalita;regulace
Keywords in different language: analysis;eligibility;process;capability indicator;production;quality;regulation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje analýzu způsobilosti výrobního procesu dvou konstrukčně podobných rotačních součástí. Pro analýzu procesu bylo využito diagramu X a R společně s ukazateli způsobilosti Cp a Cpk s cílem vyhodnocení samotné způsobilosti procesu. Po vyhodnocení způsobilosti jsou nalezeny nedostatky ve výrobním procesu a podniknuté kroky k jejich nápravě.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains analysis of eligibility of production process of two structurally similar rotating parts. For process analysis, the diagram X and R were used together with the capability indicators Cp and Cpk to evaluate the process capability itself. After eligibility assessment, deficiencies in the production process are found and steps taken to correct them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Cizek_L.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Cizek.PDFPosudek oponenta práce293,02 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Cizek.PDFPosudek vedoucího práce245,21 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Cizek.PDFPrůběh obhajoby práce159,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.