Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorČížek, Ladislav
dc.contributor.refereeBícová Kateřina, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-12
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:52Z-
dc.date.available2018-10-16
dc.date.available2020-08-24T11:43:52Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-24
dc.identifier80008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39318
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje analýzu způsobilosti výrobního procesu dvou konstrukčně podobných rotačních součástí. Pro analýzu procesu bylo využito diagramu X a R společně s ukazateli způsobilosti Cp a Cpk s cílem vyhodnocení samotné způsobilosti procesu. Po vyhodnocení způsobilosti jsou nalezeny nedostatky ve výrobním procesu a podniknuté kroky k jejich nápravě.cs
dc.format38 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectzpůsobilostcs
dc.subjectprocescs
dc.subjectukazatel způsobilostics
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectregulacecs
dc.titleAnalýza způsobilosti výrobních procesů ve společnosti RICHMONT-CZcs
dc.title.alternativeAnalysis of the production process capability in RICHMONT-CZen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis contains analysis of eligibility of production process of two structurally similar rotating parts. For process analysis, the diagram X and R were used together with the capability indicators Cp and Cpk to evaluate the process capability itself. After eligibility assessment, deficiencies in the production process are found and steps taken to correct them.en
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedeligibilityen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedcapability indicatoren
dc.subject.translatedproductionen
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedregulationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Cizek_L.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Cizek.PDFPosudek oponenta práce293,02 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Cizek.PDFPosudek vedoucího práce245,21 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Cizek.PDFPrůběh obhajoby práce159,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.