Název: Optimalizace výrobních procesů ve společnosti TOP CONTROL
Další názvy: Optimization of production processes at TOP CONTROL
Autoři: Špaček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Pokorná Václava, Ing.
Oponent: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39320
Klíčová slova: optimalizace práce;zlepšení ergonomie;úspora času a financí
Klíčová slova v dalším jazyce: work optimization. improving ergonomics. save time and money.
Abstrakt: Práce je zaměřena na optimalizaci procesu. Cílem práce bylo optimalizovat proces montáže komponenty z motorové části automobilu. Přínosem práce je možnost navýšení výrobní normy a zlepšení ergonomie pracoviště pro montáž. .
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on process optimization. The aim of this work was to optimize the assembly process of the component from the motor part of the car. The benefit of the work is the possibility of increasing production standards and improving workplace ergonomics for assembly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Spacek - bakalarska prace.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hodnoceni BP_Spacek.PDFPosudek vedoucího práce277,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP_Spacek.PDFPosudek oponenta práce330,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba BP_Spacek.PDFPrůběh obhajoby práce160,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39320

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.