Název: Symboly, znaky naší civilizační současnosti
Další názvy: Symbols, signs of our contemporary civilization
Autoři: Uhliarová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Oponent: Bukovský Ivan, akademický malíř
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39365
Klíčová slova: umění;malba;olejomalba;současná společnost;symbolismus;kosti
Klíčová slova v dalším jazyce: art;painting;oil painting;contemporary society;symbolism;bones
Abstrakt: Práce se zabývá kvalitou současné společnosti, respektive rozpadem struktury a rostoucími individualistickými tendencemy. Finální podobou je serie čtyř olejomaleb na plátně. Teoretická část analyzuje masový individualismus, který je nebezpečným jevem pro naši komunikaci a další spolupráci. Malby jsou kombinací iluzivní malby a abstraktním momentů. Motivy zvířecí lebky znázornují pocit "ovce" v kolektivu. Kompozice je vytvořena jako kombinace jednoduchých základních tvarů- kruhu a čtverce. Série má jasné řazení a vzniká v ní příběh, podobně jako u komiksu. Tyto malby následují symbolismus z přelomu 19/20. století
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with quality of contemporary society, breakdown of structures and expanding individualism. The final form is a set of four paintings on canvas, painted with oil colours. The theoretical part analyze theory of mass individualism, which becomes dangerous for our communication and cooperation. Paintings are combination of illusive painting and abstract elements. Motives of animal skulls represent the feeling of "sheep" in collective. All scenes are conceived as simple combination of elementary shapes of circle and square. This series has a clear sorting and development similar to comic story- storyboard. Paintings probably follow the historical line of symbolism of the turn of 19/20. century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KDE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhliarova.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhliarova_0.pdfPosudek oponenta práce742,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhliarova_1.pdfPrůběh obhajoby práce278,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39365

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.