Název: "Představivost je počátkem tvoření. Představujte si, po čem toužíte, chcete mít, co si představujete a nakonec vytvoříte to, co chcete mít."/G. B. Shaw/
Další názvy: "Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will." /G. B. Shaw/
Autoři: Hrachová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Vogel Petr, Doc. M.A.
Oponent: Verner Martin, MgA.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39376
Klíčová slova: představivost;panelové domy;zvířata;tvoři;papírmašé;město
Klíčová slova v dalším jazyce: imagination;block of flats;animal;creatures;papermash;city
Abstrakt: Vytvořila jsem soubor objektů a šperků, konkrétně broží, určených k běžnému nošení. Pracovala jsem s vlastní představivostí v prostředí města, sídliště. Reagovala jsem na paneláky, okolo kterých chodím téměř každý den, jenž jsem ve svojí mysli přetvořila v Městská zvířata. Cílem bylo ukázat poetiku města, proměnit často nenáviděné a opovrhované stavby na milé tvory, se kterými se chceme kamarádit, v jejichž přítomnosti je nám dobře. Každý z tvorů je osobnost a má svůj specifický charakter. Jsou zhotovené z lehkých papírmašových bloků, připomínajících kámen, beton či mramor, který kombinuji s mosaznými detaily antén a oken. Okna nám prozrazují vnitřní život, který je více či méně postřehnutelný. Antény jsou naopak prvek, který slouží ke komunikaci s okolním světem.
Abstrakt v dalším jazyce: I created a set of objects and jewelry, specifically brooches for everyday wear. I worked with my own imagination in the city environment, housing estate. I responded to the block of flats I walk almost every day that I trans-formed into Urban Animals in my mind. The aim was to show the poetics of the city, to turn often hated and despised buildings into nice creatures with whom we want to be friends, in whose presence we are well. Each of the creatures is a personality and has a specific character.They are made of lightweight papermash blocks, reminiscent of stone, concrete or marble, combined with brass details of antennas and windows. that act as communication channels. Windows reveal an inner life that is more or less perceptible. On the other hand, antennas are an element that serves to communicate with the outside world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KDE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika diplomova prace.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrachova.pdfPosudek oponenta práce606,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrachova_0.pdfPosudek vedoucího práce709,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrachova_1.pdfPrůběh obhajoby práce345,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.