Název: Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů
Další názvy: High Voltage Insulating Systems Diagnostics
Autoři: Kunt, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Oponent: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39420
Klíčová slova: přenosová soustava;kompozitní izolátory;korónový výboj;hydrofobnost;životnost
Klíčová slova v dalším jazyce: transmission system;composite insulator;corona discharge;hydrophobicity;lifetime
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce na téma diagnostiky vysokonapěťových izolačních systémů je zaměřena na problematiku detekce částečných výbojů. Druhá část zadání se váže ke způsobu využití a poruchám kompozitních izolačních materiálů v rámci sítí přenosové soustavy ČR. Pro přehlednost a ujasnění návazností dané problematiky je celá práce doplněna o úvodní kapitolu zaměřenou na popis prvků vedení a plánovaný rozvoj sítí přenosové soustavy ČR v návaznosti na životnost těchto prvků.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor theses on the topic of the diagnostics of high voltage insulation system is focused on issues of the detection of partial discharges. The second part of the assignment is dedicated to the utilization and the failures of the composite polymer materials for insulation within the Czech transmission system. To clarify the whole issue there is an introductory chapter focused on the description of parts of over-head lines and the planned development of Czech transmission systems according to the ageing of these parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kunt - Diagnostika vysokonapetovych izolacnich systemu.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce903,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070752_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.