Title: Aplikace norem EN61000-3-2 do 16A, EN61000-3-3 do 75A ve vztahu k provozování el. zařízení s distribuční soustavou
Other Titles: Application of Standards EN61000-3-2 16A, EN61000-3-3 75A in relation to electrical equipment operation with distribution system
Authors: Homolka, Miroslav
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Kropáček, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3946
Keywords: flikr;vyšší harmonické;distribuční soustava;e-vlivy;kolísání napětí;připojitelnost;ČSN EN 61000-3-2/3;provozovatel distribuční soustavy;kvalita energie;společný napájecí bod;parametry sítě
Keywords in different language: flicker;higher harmonics;distribution network;e-vlivy;voltage fluctuation;connectibility;ČSN EN 61000-3-2/3;operator of distribution network;quality of energy;common power point;network parameters
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na aplikace norem EN61000-3-2 do 16A, EN61000-3-3 do 75A ve vztahu k provozování elektrické zařízení s distribuční soustavou. Jsou zde rozebrány teoretické problémy týkající se flikru a harmonického zkreslení v návaznosti na možnost připojení do elektrické distribuční sítě. Celý problém je řešen jak teoreticky tak i prakticky pomocí vybraných reálných distribučních soustav. Distribuční sítě jsou simulovány v simulačním softwaru E-Vlivy a následně jsou vyhodnocovány jejich provozní parametry.
Abstract in different language: This master's thesis is focusing on the application of the standards EN61000-3-2 up to 16A and EN1000-3-3 up to 75A in relation to operating electrical devices with distribution system. The theoretical issues of flicker and harmonic distortion in continuity to the possibility of connecting to the distribution network are analyzed there. The whole issue is being solved theoretically and practically in selected real distribution networks. The distribution networks are simulated in the E-Vlivy simulation software and their operational parameters are being evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroslav_Homolka_DP.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
047241_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,69 kBAdobe PDFView/Open
047241_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,96 kBAdobe PDFView/Open
047241_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.