Název: Aplikace norem EN61000-3-2 do 16A, EN61000-3-3 do 75A ve vztahu k provozování el. zařízení s distribuční soustavou
Další názvy: Application of Standards EN61000-3-2 16A, EN61000-3-3 75A in relation to electrical equipment operation with distribution system
Autoři: Homolka, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Kropáček, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3946
Klíčová slova: flikr;vyšší harmonické;distribuční soustava;e-vlivy;kolísání napětí;připojitelnost;ČSN EN 61000-3-2/3;provozovatel distribuční soustavy;kvalita energie;společný napájecí bod;parametry sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: flicker;higher harmonics;distribution network;e-vlivy;voltage fluctuation;connectibility;ČSN EN 61000-3-2/3;operator of distribution network;quality of energy;common power point;network parameters
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na aplikace norem EN61000-3-2 do 16A, EN61000-3-3 do 75A ve vztahu k provozování elektrické zařízení s distribuční soustavou. Jsou zde rozebrány teoretické problémy týkající se flikru a harmonického zkreslení v návaznosti na možnost připojení do elektrické distribuční sítě. Celý problém je řešen jak teoreticky tak i prakticky pomocí vybraných reálných distribučních soustav. Distribuční sítě jsou simulovány v simulačním softwaru E-Vlivy a následně jsou vyhodnocovány jejich provozní parametry.
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis is focusing on the application of the standards EN61000-3-2 up to 16A and EN1000-3-3 up to 75A in relation to operating electrical devices with distribution system. The theoretical issues of flicker and harmonic distortion in continuity to the possibility of connecting to the distribution network are analyzed there. The whole issue is being solved theoretically and practically in selected real distribution networks. The distribution networks are simulated in the E-Vlivy simulation software and their operational parameters are being evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miroslav_Homolka_DP.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047241_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047241_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047241_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3946

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.