Název: Topologie klíčových komponentů elektroformule
Další názvy: Electroformula Key Components Topology
Autoři: Heřmánek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Oponent: Štěpánek Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39461
Klíčová slova: elektroformule;komponenty;topologie;klíčové systémy;komunikace;funkce komponentů;uspořádání;schéma
Klíčová slova v dalším jazyce: electric formula;components;topology;key systems;communication;component function;arrangement;schema
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na topologický návrh a popis klíčových komponentů a systémů elektroformule, jejich uspořádání a komunikaci. Práce obsahuje rozbor pravidel FSAE, která definují funkci klíčových systémů a bezpečnostních prvků instalovaných na formuli. Na těchto pravidlech je sepsána a navržena topologie všech důležitých komponentů a jejich komunikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents topological design and description of key components and systems of electric formula, their arrangement and communication. The thesis contains an analysis of FSAE rules that define the function of major components and safety features installed on the formula. Topology of all important systems and their communication is written and designed on these rules.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hermanek_final.pdfPlný text práce6,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078726_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce767,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078726_oponent.pdfPosudek oponenta práce864,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078726_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce88,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.