Název: Translation of a text from English to Czech from the field of social sciences with a commentary and glossary
Další názvy: Translation of a text from English to Czech from the field of social sciences with a commentary and glossary
Autoři: Bečvářová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Raisová Eva, PhDr.
Oponent: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39468
Klíčová slova: překlad;psychologie;uvažování
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;psychology;reasoning
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je přeložit anglicky psaný text z oblasti společenských věd do češtiny, s komentářem a glosářem, kde jsou vysvětleny některé pojmy. Bakalářská práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje teorii překladu, překladatelské procesy a funkční styly. Praktická část se zabývá překladem výchozího textu, který je psán v angličtině. Obsahuje také komentář. Ten se zabývá největšími problémy, které se vyskytly během překládání. Glosář obsahuje některé slova a jejich překlad do češtiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The primary aim of this thesis is to translate an English text from social sciences into Czech with a commentary and glossary, where some examples and expressions are described and explained. The thesis is divided into two main parts, the theoretical part and the practical. The theoretical part includes the theory of translation, translation procedures and functional styles. The practical part deals with a translation of a source text which is written in English. It includes also a commentary. It deals with the biggest problems occurring during the translation. The glossary includes some words and their Czech translation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_BecvarovaEva.pdfPlný text práce380,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce436,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce295,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.