Title: Translation of an English Text from the Field of Psychology With a Commentary and a Glossary
Other Titles: Translation of an English Text from the Field of Psychology With a Commentary and a Glossary
Authors: Švédová, Adéla
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39474
Keywords: překlad;psychologie;biologie;sexuální orientace;glosář;komentář
Keywords in different language: translation;psychology;biology;sexual orientation;glossary;commentary
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na překlad anglického textu z oblasti psychologie. Obsahuje dvě části, a sice teoretickou a praktickou. V teoretické části je definován termín překladu, typy překladu, překladatelské postupy, přístupy, dále také odborný styl, psychologie a vztah mezi psychologií a biologií. Praktická část obsahuje samotný překlad doplněný o výkladový glosář a překladatelský komentář.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on translation of an English text from the field of psychology. It consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the definition of the translation, types of translation, translation procedures, approaches to translation and also describes a scientific style, psychology and the relation between psychology and biology. The practical part contains the translation itself, an explanatory glossary and a commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Translation of an English Text from the Field of Psychology with a Commentary and a Glossary.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
Svedova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce449,91 kBAdobe PDFView/Open
Svedova - oponent.pdfPosudek oponenta práce468,13 kBAdobe PDFView/Open
Svedova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce267,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.