Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNěmcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorFokina, Aleksandra
dc.contributor.refereeKorostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
dc.date.accepted2019-6-4
dc.date.accessioned2020-08-24T11:45:27Z-
dc.date.available2018-5-29
dc.date.available2020-08-24T11:45:27Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier79253
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39495
dc.description.abstractBakalarska prace má za cíl provést analýzu strategií a jazykových prostředků ve volebních programech kandidátů na prezidenta RF v prezidentských volbách, konaných v březnu 2018. Práce je rozdělena na tři částí. První část práce je věnována teorii, především pojmu "politický diskurz". Zabýváme se histroií vzniku politického diskurzu, jeho funkcí, strategiemi a taktikami. Další kapitola je věnována předvolební kampaní a televizním debatám, které začaly 3 týdny před volbami. Treti část práce uvádí kandidáty, kteří se zúčastnili voleb. Zmíněn je i kandidát, kterému byla zamítnuta registrace. Ctvrta část práce zkoumá jazykové prostředky, strukturu, objem a témata volebních programů jednotlivých kandidátů.cs
dc.format82 s. (273 009 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalizcs
dc.subjectstrategiics
dc.subjectjazykovye sredstvacs
dc.subjectpredvybornye programmycs
dc.subjectvybory 2018cs
dc.subjectpoliticheskij diskurscs
dc.subjectteledebatycs
dc.subjectpredvybornaja agitacijacs
dc.subjectkandidaty v prezidenty 2018cs
dc.subjectrossijskaja federacijacs
dc.subjectv. v. putincs
dc.subjects. n. baburincs
dc.subjectp. n. grudinincs
dc.subjectv. v. zhirinovskijcs
dc.subjectk. a. sobchakcs
dc.subjectm. a. surajkincs
dc.subjectb. ju. titovcs
dc.subjectg. a. javlinskijcs
dc.titleAnalýza strategií a jazykových prostředků v předvolebních programech kandidátů na prezidenta RF (2018)cs
dc.title.alternativeAnalysis of strategies and linguistic means in the election programs of presidential candidates in Russia (2018)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is devoted to analysis of the strategies and linguistic means in the pre-election programs of candidates in presidents of the Russian Federation 2018. Bachelor's work is divided into four parts. The first part of the work is devoted to the theory, the main attention is paid to the concept of "political discourse". We deal with the history of the emergence of political discourse, its functions, strategies and tactics. The second Chapter of the bachelor's work is devoted to election companies and television debates, which began 3 weeks before the elections. The third part of the work identifies candidates who were admitted to participate in the elections. Also mentioned is the candidate who was denied registration. The fourth part of the work explores the language means, structure, volume and themes of the election programs.en
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedstrategiesen
dc.subject.translatedlinguistic meansen
dc.subject.translatedelection programsen
dc.subject.translatedelections 2018en
dc.subject.translatedpolitical discourseen
dc.subject.translatedtv debatesen
dc.subject.translatedelection programsen
dc.subject.translatedpresidential candidates 2018en
dc.subject.translatedrussian federationen
dc.subject.translatedv. v. putinen
dc.subject.translateds. n. baburinen
dc.subject.translatedp. n. grudininen
dc.subject.translatedv. v. zhirinovskyen
dc.subject.translatedk. a. sobchaken
dc.subject.translatedm. a. suraykinen
dc.subject.translatedb. yu. titoven
dc.subject.translatedg. a. yavlinskyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fokina_BP_2019 PDF.pdfPlný text práce792,77 kBAdobe PDFView/Open
Fokina- oponent.pdfPosudek oponenta práce534,65 kBAdobe PDFView/Open
Fokina - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce609,75 kBAdobe PDFView/Open
Fokina - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce266,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.