Title: Mladopaleolitické skalní umění
Other Titles: The rock art in the Upper Paleolithic
Authors: Tesařík, Tomáš
Advisor: Chroustovský Luboš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39526
Keywords: skalní umění;mladý paleolit;původ umění;výzkum;vývoj umění;techniky;lovecko-sběračské společnosti;kognitivní funkce;krajina;experiment
Keywords in different language: rock art;upper palaeolithic;origin of art;research;art development;techniques;hunter-gatherer society;cognitive function;landscape;experiment
Abstract: Cílem práce je systematické pojednání o studiu mladopaleolitického parietálního umění, především se zaměřením na vznik umění a otázky jeho tvůrců s ohledem na současné i minulé hypotézy zásadních badatelů z dostupné literatury. Terčem zájmu jsou i témata o vývoji umění a využívaných technikách ve sledovaném období, nebo o metodách dokumentace a datování skalních maleb a rytin.
Abstract in different language: The aim of the work is a systematic treatise on the study of parietal art in the Upper Palaeolithic, especially focusing on the origin of art and the questions of its creators with regard to current and past hypotheses of fundamental researchers from available literature. The next topics of interest are about the development of art and techniques used in the period under review or on the methods of documentation and dating of rock paintings and engravings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Mladopaleoliticke skalni umeni_Tomas Tesarik.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFView/Open
Tesarik_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce524,37 kBAdobe PDFView/Open
Tesarik_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce781,45 kBAdobe PDFView/Open
Tesarik.PDFPrůběh obhajoby práce37,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.