Název: Ověření homogenity elektromagnetického pole generovaného v bezodrazové komoře
Další názvy: Electromagnetic field uniformity inside semi anechoic chamber verification
Autoři: Písková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Petr
Oponent: Laurenc, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3956
Klíčová slova: bezodrazová komora;homogenita pole;kalibrace pole;anténa;měřicí sonda pole
Klíčová slova v dalším jazyce: anechoic chamber;homogeneity field;calibration field;antenna;measuring probe field
Abstrakt: Obsahem této diplomové práce je problematika měření homogenity pole generovaného v bezodrazové komoře. Práce je rozdělena do několika kapitol, v nichž je popsána metodika zkoušek elektromagnetické odolnosti, problematika zkoušek odolnosti proti vyzařovanému vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli. Dále zkušební sestava pro generování elektromagnetického pole, metodika kalibrace pole v bezodrazové komoře a kapitola popisující měření provedené v bezodrazové komoře na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. V příloze jsou uvedeny některé grafy získané při měření.
Abstrakt v dalším jazyce: Content of this work is the measurement of the homogeneity field generated inside of the semi anechoic chamber. The work is dividend into several chapters which describes method of testing of electromagnetic immunity, problems with testing immunity against emitted radio frequency of electromagnetic field. Next the test set to generating to the electromagnetic field, a method of calibration field in the chamber and a section describing of measurements made inside the semi anechoic chamber at the Faculty of Electrical University of West Bohemia in Pilsen. Some graphs obtained during of the measurement are included in the addendum of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Piskova Monika-Diplomova prace.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047252_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047252_oponent.pdfPosudek oponenta práce405,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047252_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3956

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.