Title: Ověření homogenity elektromagnetického pole generovaného v bezodrazové komoře
Other Titles: Electromagnetic field uniformity inside semi anechoic chamber verification
Authors: Písková, Monika
Advisor: Martínek, Petr
Referee: Laurenc, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3956
Keywords: bezodrazová komora;homogenita pole;kalibrace pole;anténa;měřicí sonda pole
Keywords in different language: anechoic chamber;homogeneity field;calibration field;antenna;measuring probe field
Abstract: Obsahem této diplomové práce je problematika měření homogenity pole generovaného v bezodrazové komoře. Práce je rozdělena do několika kapitol, v nichž je popsána metodika zkoušek elektromagnetické odolnosti, problematika zkoušek odolnosti proti vyzařovanému vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli. Dále zkušební sestava pro generování elektromagnetického pole, metodika kalibrace pole v bezodrazové komoře a kapitola popisující měření provedené v bezodrazové komoře na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. V příloze jsou uvedeny některé grafy získané při měření.
Abstract in different language: Content of this work is the measurement of the homogeneity field generated inside of the semi anechoic chamber. The work is dividend into several chapters which describes method of testing of electromagnetic immunity, problems with testing immunity against emitted radio frequency of electromagnetic field. Next the test set to generating to the electromagnetic field, a method of calibration field in the chamber and a section describing of measurements made inside the semi anechoic chamber at the Faculty of Electrical University of West Bohemia in Pilsen. Some graphs obtained during of the measurement are included in the addendum of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piskova Monika-Diplomova prace.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
047252_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,91 kBAdobe PDFView/Open
047252_oponent.pdfPosudek oponenta práce405,47 kBAdobe PDFView/Open
047252_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.