Název: The impact of CSR on brand image: a survey amongst Gen Z Consumers´ perception toward a supermarket chain in Viet Nam
Autoři: Thi Hai Thuy, Ho
Hien Minh, Ha
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2020, roč. 10, č. 1, s. 31-44.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://drive.google.com/file/d/1u_C-QLM8wrYKqsL1jB6WdFBzuWlixCSn/view
http://hdl.handle.net/11025/39592
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: společenská odpovědnost podniků;image značky;supermarket Co.op;generace Z;Vietnam
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate social responsibility;brand image;Co.opmart supermarket;generation Z;Viet Nam
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of Corporate Social Responsibility (CSR) continues to be a great importance to firms in their businesses, especially when the goal of company brand development associated with CSR activities. The study consists of literature review on CSR theories, concepts of brand image and quantitative analysis of the relationship between them, based on quantitative analysis of a survey on generation Z’s perception of CSR practices and brand image of Co.opmart – a well-known supermarket chain in Viet Nam. Research results show that some CSR aspects have positive impacts on the brand image of the supermarket chain.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
4_Thuy_Minh.pdfPlný text357,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39592

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.