Title: The Second Cross-Lingual Challenge on Recognition, Normalization, Classification, and Linking of Named Entities across Slavic Languages
Other Titles: Druhá mezijazyčná úloha na rozpoznání, normalizaci, klasifikaci a propojení pojmenovaných entit ve slovanských jazycích
Authors: Piskorski, Jakub
Laskova, Laska
Marcinczuk, Michal
Pivovarova, Lidia
Přibáň, Pavel
Steinberger, Josef
Yangarber, Roman
Citation: PISKORSKI, J., LASKOVA, L., MARCINCZUK, M., PIVOVAROVA, L., PŘIBÁŇ, P., STEINBERGER, J., YANGARBER, R. The Second Cross-Lingual Challenge on Recognition, Normalization, Classification, and Linking of Named Entities across Slavic Languages. In The 7th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing. Stroudsburg,: Association for Computational Linguistics (ACL), 2019. s. 63-74. ISBN 978-1-950737-41-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Association for Computational Linguistics (ACL)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/39607
ISBN: 978-1-950737-41-3
Keywords: Slovanské jazyky;Mezijazyčný;Klasifikace pojmenovaných entit
Keywords in different language: Slavic languages;Cross-Lingual;Named Entities Classification
Abstract: V článku popisujeme druhou vícejazyčnou úlohu pro rozpoznávání pojmenovaných entit. Cílem úlohy je rozpoznání pojmenovaných entit v textech z webových stránek, jejich normalizace a mezijazyčné propojení. Úloha byla součástí workshopu “7th Balto-Slavic Natural Language Processing Workshop”. Celkem devět týmů se zůčastnilo popsané úlohy. Nejlepší vytvořené systémy dosáhly 90% F-skóre, cože je výrazně lepší výsledek než v předešlém ročníku. Sedm týmů vytvořilo systém pokrývající všechny čtyři možné jazyky a pět týmů se zúčastnilo dílčí úlohy mezijazyčného propojování entit.
Abstract in different language: We describe the Second Multilingual Named Entity Challenge in Slavic languages. The task is recognizing mentions of named entities in Web documents, their normalization, and cross-lingual linking. The Challenge was organized as part of the 7th Balto-Slavic Natural Language Processing Workshop, co-located with the ACL-2019 conference. Eight teams participated in the competition, which covered four languages and five entity types. Performance for the named entity recognition task reached 90% F-measure, much higher than reported in the first edition of the Challenge. Seven teams covered all four languages, and five teams participated in the cross-lingual entity linking task. Detailed evaluation information is available on the shared task web page.
Rights: © Association for Computational Linguistics
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Přibáň W19-3709.pdf590,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD