Title: Role digitální technické mapy ČR ve výstavbě
Other Titles: Role of Digital Technical Map of the Czech Republic in construction industry
Authors: Čada, Václav
Čada, Václav
Čada, Václav
Citation: ČADA, V. Role digitální technické mapy ČR ve výstavbě. In: Čada, V. Geodézie ve stavebnictví a průmyslu 2019. VUT Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2019. s. 25-36. ISBN 978-80-02-02851-2.
Issue Date: 2019
Publisher: Český svaz geodetů a kartografů
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/39632
ISBN: 978-80-02-02851-2
Keywords: digitální technické mapy ČR;agendy veřejné správy;digitalizace stavebního řízení;geografická databáze
Keywords in different language: Digital Technical Map;public administration agenda;digitization of building management;geographic database
Abstract: Stať pojednává o novém vymezení úlohy digitální technické mapy ČR ve vazbě na elektronizaci agend veřejné správy. Jmenovitě se jedná o digitalizaci stavebního řízení. Nově vymezená Digitální technická mapa ČR je definována jako geografická databáze objektů staveb a inženýrských děl na povrchu i v podzemí, pokud jde o objekty staveb dopravní a technické infrastruktury. Toto pojetí předpokládá nové ukotvení v legislativě České republiky.
Abstract in different language: The article deals with a new definition of the Digital Technical Map of the Czech Republic in relation with the electronization of public administration agendas. Namely, it refers to digitization of building management. The new Digital Technical Map is defined as a geographic database of structures and objects of technical infrastructure on the surface and in the underground. This concept presupposes a corresponding anchor in the legislation of the Czech Republic.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Český svaz geodetů a kartografů
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KGM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ROLE DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY ČR VE VÝSTAVBĚ.pdf684,54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD