Title: Využití virtuální reality při přípravě budoucích učitelů geografie
Other Titles: Using virtual reality in geography teachers’ training
Authors: Duffek, Václav
Hořejší, Petr
Mentlík, Pavel
Polcar, Jiří
Průcha, Tomáš
Rohlíková, Lucie
Citation: DUFFEK, V., HOŘEJŠÍ, P., MENTLÍK, P., POLCAR, J., PRŮCHA, T., ROHLÍKOVÁ, L. Využití virtuální reality při přípravě budoucích učitelů geografie. Geografické rozhledy, 2020, roč. 29, č. 5, s. 24-27. ISSN 1210-3004.
Issue Date: 2020
Publisher: Česká geografická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39637
ISSN: 1210-3004
Keywords: virtuální realita;příprava budoucích učitelů
Keywords in different language: virtual reality;teachers’ training
Abstract: Virtuální realita se dnes stává běžnou součástí našich životů a její využití je značně široké. Užitek najde i ve vzdělávání, například využívání aplikace Google Expeditions na základních školách. tento článek pojednává o aplikaci virtuální reality v univerzitním prostředí, konkrétně při přípravě budoucích učitelů. ti v prostředí virtuální reality mohou zdokonalovat své dovednosti v tzv. virtuální třídě, která se dle dosavadních výsledků jeví jako vhodný doplněk praxí ve školách, jejich reflexí a výuky oborových didaktik.
Abstract in different language: Virtual reality (VR) is becoming part of everyday life and its utilization is quite wide. It can be useful also in education, e.g. see using Google Expeditions app at elementary schools. This paper deals with the use of VR at universities particularly during the teachers’ training. Future teachers may develop their teaching or speaking skills in a virtual class-room. According to the results of our pilot study, this teaching simulator can be successfully used as one of the possibilities of pedagogical training together with real life practice at school.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Česká geografická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
gr2905_duffek a kol.pdf4,52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD