Title: Archeologie komunismu. Příspěvek k odhalování represivních strategií totalitních režimů
Other Titles: Archeology of communism. Contribution to the revelation of repressive strategies of totalitarian regimes
Authors: Vařeka, Pavel
Citation: VAŘEKA, P. Archeologie komunismu. Příspěvek k odhalování represivních strategií totalitních režimů. Dějiny a současnost, 2020, roč. 42, č. 4, s. 38-42. ISSN 0418-5129.
Issue Date: 2020
Publisher: Občanské sdružení pro podporu historické literatury
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39639
ISSN: 0418-5129
Keywords in different language: archaeology;landspace;dark heritage
Abstract: Archeologické výzkumy se v posledních letech začínají zabývat zkoumáním nedávné minulosti, spojené se zločity totalitních režimů ve 20. století. Článek popisuje současné výzkumy.
Abstract in different language: Archaeological research has begun to examine the recent past associated with the crimes of totalitarian regimes in the 20th century. The article describes current research.
Rights: Plný text není přístupný.
© Občanské sdružení pro podporu historické literatury
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vařeka.pdf5,05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD