Název: Zkoušky atmosférickým impulzním napětím - Výkonové transformátory
Další názvy: Lightning impulse test - Power transformers
Autoři: Patočka, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Eva
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3965
Klíčová slova: atmosférický děj;atmosférický impulz;rozložení napětí;rázová zkouška;digitální záznam;výkonový transformátor
Klíčová slova v dalším jazyce: atmospheric process;atmospheric impulse;voltage distribution;surge test;digital recording;power transformer
Abstrakt: Cílem této práce je vysvětlit problematiku namáhání izolace vinutí u výkonových transformátorů po příchodu rázového impulzního napětí na vstupní svorky. Je zde uvedena základní teorie rázových jevů, resp. popis chování vinutí při atmosférických dějích pro uzemněný a izolovaný konec vinutí. Neméně důležitou součástí je praktické měření na navrženém modelu cívky a jeho vyhodnocení. A na závěr je vyhodnoceno snímání impulzu digitálním osciloskopem.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to explain of the exertion power tranformer winding isolation after coming of impulsive surge voltage on the input terminals. The basic theory of the impulse phenomenons is presented here, respectively the description of the behavior of atmospheric processes in the winding grounded and isolated for the end windings. Another important part is the practical measurement of the proposed model coil and evaluation. Finally, evaluated impluse by digital oscilloskope.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Patocka_2012.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047263_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047263_oponent.pdfPosudek oponenta práce483,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047263_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3965

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.