Title: Outlier detection techniques in multidimensional datasets
Other Titles: Techniky detekce odlehlých pozorování ve vícerozměrných datových souborech
Authors: Šedivá, Blanka
Ťoupal, Tomáš
Citation: ŠEDIVÁ, B., ŤOUPAL, T. Outlier detection techniques in multidimensional datasets. In: 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2020. s. 942-948. ISBN 978-80-227-4983-1.
Issue Date: 2020
Publisher: SPEKTRUM STU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85082399537
http://hdl.handle.net/11025/39652
ISBN: 978-80-227-4983-1
Keywords: Odlehlá pozorování, vícerozměrná data
Keywords in different language: Outliers, multidimensional data
Abstract: Odlehlá pozorování mohou mít významný vliv na získané výsledky analýz dat napříč všem typům prováděných analýz. Identifikace odlehlých pozorování v souborech vícerozměrných dat je proto jedním z klíčových přístupů v předzpracování dat. V uvedeném článku je obsaženo několik jednorozměrných a vícerozměrných metod pro identifikaci odlehlých pozorování.
Abstract in different language: Outliers can significantly impact data summarization results and data analysis across all types of data analysis. Identifying outliers in multidimensional data is, therefore, one of the key approaches in data preprocessing. across all types of data analysis. In this article, we present several univariate and multivariate methods for the identification of outliers in multidimensional data.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPEKTRUM STU
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
0942_Sediva-Toupal.pdf840,88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD