Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHobl, Jaroslav
dc.date.accessioned2020-09-14T10:00:21Z-
dc.date.available2020-09-14T10:00:21Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHOBL, J. Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 5, s. 29-39. ISSN 1210-8278.en
dc.identifier.issn1210-8278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39656
dc.description.abstractČlánek se zabývá posouzením úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. V minulém roce se objevilo několik rozhodnutí Ústavního soudu, jež poskytují (podle mého názoru neodůvodněnou) ochranu práv dlužníků na úkor práv věřitelů. Jedním z nich je nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 4129/18, ze dne 26.2.2019, který mě inspiroval k sepsání této práce.cs
dc.format11 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherWolters Kluweren
dc.relation.ispartofseriesObchodní právocs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Wolters Kluweren
dc.subjectExekucecs
dc.subjectúvěruschopnostcs
dc.subjectposouzení úvěruschopnostics
dc.subjectspotřebitelcs
dc.subjectspotřebitelský úvěrcs
dc.subjectsoudcs
dc.titlePosouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízenícs
dc.title.alternativeAssessment of consumer creditworthiness and impacts on enforcement proceedingsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article deals with the assessment of consumer creditworthiness and the impact on enforcement proceedings. Last year, several decisions of the Constitutional Court appeared which provide (in my opinion unjustified) protection of debtors 'rights at the expense of creditors' rights. One of them is the judgment of the Constitutional Court file no. mark III. ÚS 4129/18, dated 26.2.2019, which inspired me to write this work.en
dc.subject.translatedExecutionen
dc.subject.translatedceditworthinessen
dc.subject.translatedassessment of customer creditworthinessen
dc.subject.translatedconsumeren
dc.subject.translatedconsumer credit agreementsen
dc.subject.translatedcourten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930053
dc.project.IDSGS-2019-012/Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi - IIIcs
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc00515120200827101744.pdf3,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD