Title: Nanostructured CuWO4/WO3-x films prepared by reactive magnetron sputtering for hydrogen sensing
Other Titles: Nanostrukturní CuWO4/WO3-x dvojvrstvy připravené reaktivním magnetronovým naprašováním užité jako senzory vodíku
Authors: Kumar, Nirmal
Čapek, Jiří
Haviar, Stanislav
Citation: KUMAR, N., ČAPEK, J., HAVIAR, S. Nanostructured CuWO4/WO3-x films prepared by reactive magnetron sputtering for hydrogen sensing. International journal of hydrogen energy, 2020, roč. 45, č. 35, s. 18066-18074. ISSN 0360-3199.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85085604614
http://hdl.handle.net/11025/39664
ISSN: 0360-3199
Keywords: oxid wolframu;wolframit mědi;senzor vodíku;reaktivní magnetronové naprašování
Keywords in different language: Tungsten oxide;Copper Tungstate;Hydrogen gas sensor;Reactive magnetron sputtering
Abstract: Dvojvrstvy o vysoké čistotě obsahující wolframit mědi (CuWO4) a sub-stechiometrický oxid wolframu (WO3-x) byly připraveny reaktivním naprašováním pomocí originálního dvoukrokového procesu. Jako první byla připravena tenká vrstva oxidu wolframu (DC magnetron, Ar + O2 jako pracovní plyn, kovový W terč). Na tuto vrstvu byla přidána vrstva nesouvislého wolframitu mědi pomocí RF reaktivní depozice z Cu terče. Wolframit na povrchu tvoří větvené ostrůvky. Jejich množství a vzhled se liší podle množství přidané mědi. Byly zkoumány dvojvrstvy s různými tloušťkami vrstev jako konduktometrické senzory vodíku. Nejlepší odezva byla naměřena pro vrstvy s poměrem tlouštěk 5 nm/20 nm. Odezva byla více než osmkrát lepší v porovnání s dvacetinanometrovou vrstvou referenčního WO3-x. Článek obsahuje návrh vysvětlení této změny založený na formování nanometrových n-n heterogenních přechodů. Detailní studie SEM snímků dokumentuje morfologii ostrůvků woframitu.
Abstract in different language: High-purity films consisting of copper tungstate (CuWO4) and sub-stoichiometric tungsten oxide (WO3-x) were prepared by reactive sputter deposition. An original two-step deposition process was applied for their synthesis. First, a tungsten oxide thin film was deposited by dc magnetron sputtering from a W target in an Ar + O2 gas mixture, afterward, rf sputtering of a Cu target in an Ar + O2 gas mixture was employed to form a discontinuous CuWO4 layer at the top. This results in a formation of nanostructured branched islands of the tungstate. Bilayers with various layer thicknesses were investigated for the sensitivity to hydrogen gas as a conductometric sensor. The sensitivity changes remarkably with the thicknesses of individual layers. The maximum sensitivity was observed for the films with a layer thickness ratio of 5 nm/20 nm. The response was enhanced more than eight times compared to a 20 nm-thick tungsten oxide alone film. An explanation based on the formation of nano-sized n-n junctions is provided. In addition, a microscopy study of the bilayer growth is presented in detail.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD20_Kumar,Capek,Haviar_clanek.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD