Název: Možnosti akumulace energie pro nízkoenergetické domy
Další názvy: Energy accumulation for low energy houses
Autoři: Bílý, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3968
Klíčová slova: nízkoenergetický dům;akumulace energie;akumulátory;spotřeba tepla;rekuperace vzduchu;potenciální energie
Klíčová slova v dalším jazyce: low-energy house;energy accumulation;accumulator;heat consumption;air recuperation;potential energy
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na prozkoumání alternativních způsobů akumulace elektrické energie pro nízkoenergetické rodinné domy. Poskytuje přehled informací o nízkoenergetických domech a jejich přednostech, zároveň se zaměřuje na poskytnutí informací o různých možnostech akumulace energie, elektrické i tepelné. V neposlední řadě je zde popsáno několik možných druhů akumulace elektrické energie a jejich ekonomické zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This submited thesis aims to explore some alternative ways of electrical energy accumulation for low energy houses. It provides an overview about low energy houses and their qualities and also points out information about different ways of energy accumulation either electrical or thermal. Last but not least this thesis describes some possible ways of electrical energy accumulation and their economical classification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bily_Tomas_Moznosti_akumulace_energie_pro_nizkoenergeticke_domy.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047478_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047478_oponent.pdfPosudek oponenta práce389,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047478_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce269,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3968

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.