Název: Návrh systému pro akumulaci elektrické energie zejména z obnovitelných zdrojů v podmínkách malých a středních instalací (rodinné domy, malé a střední bytové domy, provozovny, atp.)
Další názvy: The project of electrical energy storage system, especially from renewable energy sources in terms of small size and middle size installations
Autoři: Lovecká, Monika
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3972
Klíčová slova: akumulace elektrické energie;akumulátor;fotovoltaická elektrárna;olověný akumulátor;nikl-kadmiový akumulátor
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical energy storage;accumulator;photovoltaic power plant;lead-acid battery;nickel-cadmium battery
Abstrakt: Cílem diplomové práce je aplikace konkrétního způsobu akumulace elektrické energie pro podmínky rodinného domu, který je vybaven fotovoltaickými panely. V první kapitole jsou vysvětleny důvody, proč je akumulace důležitá, zvláště v systémech s obnovitelnými zdroji energie. Následuje podrobný popis jednotlivých způsobů akumulace. Hlavní částí diplomové práce je návrh fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům, výběr vhodného akumulátoru a jeho návrh. Závěrem je celkové zhodnocení navrženého systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is to analyse various energy storage systems and to design specific accumulator for family house equipped with photovoltaic system. First chapter explains why energy storage is so important, especially in connection with renewable energy sources. The next chapter cover the characterization of particular energy storage systems. The main part of the thesis deals with design of photovoltaic power plant for family house. The choice of appropriate storage system and its design follows. Finally, the evaluation of the designed system is given.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace M. Lovecka 2012.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047485_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047485_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047485_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce164,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3972

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.