Oddělení německého jazyka / German Department

Kolekce


Recent Submissions

Blažková, Blanka , Kahounová, Eva
Participace studentů na tvorbě podpůrných výukových materiálů v předmětu Němčina pro bankovnictví

The students of bachelor’s degree programmes at the Faculty of Economics of the University of West Bohemia in Pilsen can use the opportunity to deepen their knowledge and skills acquired in specialized subjects through additional specialized courses taught in German. The specialized lan...