Název: The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism
Další názvy: Vězeňští kaplani jako součást penitenciární péče? Transformace českého vězeňského systému po pádu komunismu.
Autoři: Váně, Jan
Dirga, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: VÁNĚ, J., DIRGA, L. The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism. Archiwum Kryminologii, 2020, roč. 42, č. 1, s. 253-269. ISSN 0066-6890.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Instytut Nauk Prawnych
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39798
ISSN: 0066-6890
Klíčová slova: vězení;kaplani;penitenciární péče;náboženství;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: prison, chaplain, penitentiary care, religion, Czech Republic
Abstrakt: Cílem publikace je přiblížit proměnu vězeňského systému po roce 1989 a institucionalizaci kaplanské služby. V textu je představena historická proměna služby vězeňských kaplanů včetně nazamýšlených důsledků, které to s institucionalizací této služby přineslo.
Abstrakt v dalším jazyce: The prison system in the Czech Republic has been carrying out a reform process since the end of the communist regime, and has gone through more than 30 years of transformation, based on an effort to make it a modern European correctional system. Part of this change is the transformation of pastoral care, which is presented as one of the key pillars of penitentiary (and also post-penitentiary) care in the Czech Republic. This text is focused on the historically changing role of prison chaplains in the process of release preparation and rehabilitation of inmates in post-communist Czech prisons. Our aim is to compare official declarations, which are reproduced in written documents, with everyday practice from the perspectives of three different groups within the prison environment. This study is based on ethnographic research conducted in Czech prisons for men. The data corpus includes qualitative interviews with selected actors of the prison world (prison chaplains, inmates, and representatives of prison management), material gathered through observations inside prisons, and an analysis of the documentation on the Czech penitentiary system. We have found that although prison chaplains have become an integral part of the Czech prison world, their position is still specific in comparison with the rest of prison staff. In our study, we will focus on the historical evolution of the position of prison chaplains within the organisational structure of prisons, the nature of their work with inmates, and interactions with other prison actors.
Práva: © Instytut Nauk Prawnych
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KSS)
OBDPoužijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39798

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD