Title: Dielektrické a magnetoelektrické vlastnosti magnetických kvapalin
Authors: Marton, Karol
Tomčo, Ladislav
Herchl, František
Kolcunová, Iraida
Koneracká, Martina
Kopčanský, Peter
Timko, Milan
Citation: Electroscope. 2007, č. 2.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/spec_cislo_diagnostika07/r0c2c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/398
ISSN: 1827-4564
Keywords: magnetická kapalina;dielektrické vlastnosti;magnetodielektrické vlastnosti
Keywords in different language: magnetic fluid;dielectric properties;magneto-dielectric properties
Abstract in different language: Výskum dielektrických a magnetodielektrických vlastností magnetických kvapalín je úzko spojený s magnetodielektrickým javom, ktorý sa prejavuje magnetodielektrickou anizotropiou [3]. Výsledky výskumu elektrickej pevnosti magnetických kvapalín s rôznymi koncentráciami magnetitových častíc (0,125%-4%) pri voľbe vyššie uvedeného usporiadania taktiež poukázali na magnetodielektrickú anizotropiu, ktorá sa prejavuje značnou odlišnosťou elektrickej pevnosti sledovanej magnetickej kvapaliny v závislosti od orientácie elektrického a magnetického poľa. Jednou z pozorovaných makroskopických výpovedeschopných veličín je relatívna permitivita (er) magnetickej kvapaliny. Permitivita je funkciou aplikovaného poľa [1] a vzájomnej orientácie intenzity elektrického a magnetického poľa.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)
Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c2c1.pdf331,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.