Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorVeleba, Jancs
dc.contributor.authorKotěšovec, Jancs
dc.contributor.refereeRaková, Lenkacs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:57:41Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:57:41Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-07cs
dc.identifier47494cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3980
dc.description.abstractV této práci je proveden návrh autonomního napájecího systému, kde jsou použity jako hlavní zdroj elektrické energie fotovoltaické (FV) panely. Jsou zde rozebrány všechny záležitosti a úvahy potřebné pro návrh a jeho zahájení. Mezi tyto úvahy patří analýza množství dopadajícího slunečního záření, analýza stanoviště, stanovení elektrických spotřebičů v domácnosti, určení jejich příkonů a denní spotřeby, dimenzování výkonu FV panelů a baterií a ekonomická analýza navrženého systému. Návrh byl proveden pro konkrétní rodinný dům, je popsán v druhé části této práce. Pro přesnější analýzu potenciálu energetického výnosu FV elektrárny byl v prostředí MATLAB vytvořen matematický model FV elektrárny.cs
dc.format81 s. (102 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectostrovní fotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectsolární regulátorcs
dc.subjectdimenzování výkonu ostrovní FV elektrárnycs
dc.subjectmatematický model fotovoltaické elektrárnycs
dc.titleStudie autonomního napájení rodinného domu elektřinou ze střešních fotovoltaických panelůcs
dc.title.alternativeStudy of autonomous electricity supply to a family house using the roof PV systemen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn this thesis, design of the hybrid stand-alone power system with photovoltaic (PV) panels as the main source of electrical energy is presented. Important data and preliminary considerations needed for the design process are further discussed. These considerations include the solar irradiance and location analysis, determination of electrical appliances in the house along with their inputs and daily power consumptions, sizing of PV arrays and the battery system and the evaluation of the system cost-effectiveness. The design was performed on the particular family house and is described in the second part of the thesis. Mathematical model of the PV power plant was developed in MATLAB environment in order to better analyse and assess the PV power plant for preliminary system design.en
dc.subject.translatedstand-alone photovoltaic systemen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelen
dc.subject.translatedsolar regulatoren
dc.subject.translatedsizing of photovoltaic arrayen
dc.subject.translatedmathematical model of photovoltaic power planten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Studie autonomniho napajeni rodinneho domu ze stresnich FV panelu_Jan Kotesovec.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047494_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce452,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047494_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047494_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.