Title: Vliv techniky snímání příčné flétny na zvukovou kvalitu záznamu
Other Titles: Sound quality optimal miking for flute
Authors: Bejčková, Dagmar
Advisor: Tureček, Oldřich
Referee: Sýkora, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3981
Keywords: příčná flétna;snímání zvuku;barva zvuku;Fourierova transformace
Keywords in different language: transverse flute;Shooting Sound;timbre;Fourier transform
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje určení optimální polohy mikrofonu při pódiovém snímání příčné flétny tak, aby bylo dosaženo co nejvěrnější barvy zvuku nástroje. V teoretické části se práce zaměřuje na hudební akustiku dechových nástrojů a popis metod snímání flétny. Praktická část se zabývá zjištěním vyzařovacích charakteristik flétny a určení polohy mikrofonu pomocí vyhodnocování barvy zvuku.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to find the optimal microphone position, where the flute sound will be the most natural. The theoretical part deals with acoustics of wind instruments and description of flute miking techniques. Flute polar patterns and optimal microphone position are measured in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bejckova.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
047495_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,72 kBAdobe PDFView/Open
047495_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,68 kBAdobe PDFView/Open
047495_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce225,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.