Title: Daňová kontrola
Other Titles: Tax audit control
Authors: Michalová, Markéta
Referee: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Boháč Radim, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39832
Keywords: finanční právo;daňová kontrola;postup k odstranění pochybností;daňový řád;daň;daňový subjekt;správce daně;vyměření daňové povinnosti;kontrola daňové povinnosti.
Keywords in different language: financial law;tax audit control;procedure to remove the doubts;tax regulations;tax;taxpayer;tax administrator;assessment of the tax liability;control of tax liability.
Abstract: Tématem rigorózní práce jsem si zvolila daňovou kontrolu. Práce obecně pojednává o institutu daňové kontroly od jejích počátků až do aktuální úpravy. Do textu jsem rovněž zařadila postup dle ustanovení § 89 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým je zaslání výzvy k odstranění pochybností. Hlavním cílem mé práce potom byla komparace zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a jeho předchůdce, zákona č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
Abstract in different language: I chose tax audit control as theme of my rigorous thesis. My thesis is in general about tax audit control since its beginning until the latest changes. Into my script I put process by § 89, law n. 280/2009 Sb., tax regulations, where is defined, how dubiety should be removed. Mail goal of my thesis is comparison of law n. 280/2009 Sb., tax regulations and its antecedent and law n. 377/1992 Sb., tax administrative and fees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RIGOROZNI_PRACE.pdfPlný text práce794,21 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Michalova.pdfPosudek oponenta práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
p.o. Michalova.pdfPrůběh obhajoby práce993,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.