Title: Ioffe-Type Criteria in Extended Quasi-Metric Spaces
Other Titles: Kritéria Ioffeho typu v zobecněných kvazimetrických prostorech
Authors: Cibulka, Radek
Roubal, Tomáš
Citation: CIBULKA, R. ., ROUBAL, T. . Ioffe-Type Criteria in Extended Quasi-Metric Spaces. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS, 2020, roč. 27, č. 1, s. 205-226. ISSN: 0944-6532
Issue Date: 2020
Publisher: Heldermann Verlag
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39853
ISSN: 0944-6532
Keywords: Věta o otevřeném zobrazení;Hölderovská a směrová semiregularita;Hölderovská a směrová subregularita;Hölderovská a směrová regularita
Keywords in different language: Open mapping theorem;Hölder and directional metric semiregularity;Hölder and directional metric subregularity;Hölder and directional metric regularity
Abstract: Studujeme různé druhy regularity, včetně subregularity a semiregularity, mnohoznačných zobrazení mezi zobecněnými kvazimetrickými prostory. Ukážeme, že tyto abstraktní prostory umožňují sjednocení standardních vlastností regularity, jejich směrových a také Hölderovských verzí. Kritéria jsou odvozena z obecného Ekelandova principu. Výsledky jsou detailně odvozeny a rozšiřují existující teorii. Stručně nastíníme význam teoretických vět pro aplikace. Například studujeme lokální konvergenci směrové verze metod Newtonova typu pro řešení tzv. zobecněných rovnic v případě, že zobrazení nespňuje vlastnosti běžná (všesměrové lokální) regularity.
Abstract in different language: We study various regularity properties, including subregularity and semiregularity, of set-valued mappings acting in extended quasi-metric spaces. It turns out that this abstract framework allows to unify criteria for the usual (sub/semi) regularity as well as their directional and Hölder counterparts. Ioffe-type critera are obtained by applying a general version of the Ekeland’s variational principle. We provide a self-contained material gathering and extending the existing theory on the topic. We (briefly) illustrate the importance of these criteria for applications. For example, we consider local convergence of a directional version of a Newton-type method for solving a generalized equation which may be applied when the usual (non-directional) regularity does not hold.
Rights: Plný text není přístupný.
© Heldermann Verlag
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
jca2068-final.pdf169,12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD