Title: On the packing chromatic number of subcubic outerplanar graphs
Other Titles: O pakovacím chromatickém čísle subkubických vnějškově rovinných grafů
Authors: Gastineau, Nicolas
Holub, Přemysl
Togni, Olivier
Citation: GASTINEAU, N., HOLUB, P., TOGNI, O. On the packing chromatic number of subcubic outerplanar graphs. Discrete applied mathematics, 2019, roč. 255, č. FEB 28 2019, s. 209-221. ISSN 0166-218X.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85053401520
http://hdl.handle.net/11025/39860
ISSN: 0166-218X
Keywords: pakovací barvení;pakovací chromatické číslo;vnějškově rovinné grafy;subkubické grafy
Keywords in different language: packing colouring;packing chromatic number;outerplanar graphs;subcubic graphs
Abstract: Although it has recently been proved that the packing chromatic number is unbounded on the class of subcubic graphs, there exist subclasses in which the packing chromatic number is finite (and small). These subclasses include subcubic trees, base-3 Sierpiński graphs and hexagonal lattices. In this paper we are interested in the packing chromatic number of subcubic outerplanar graphs. We provide asymptotic bounds depending on structural properties of the outerplanar graphs and determine sharper bounds for some classes of subcubic outerplanar graphs.
Přestože bylo nedávno ukázáno, že na třídě subkubických grafů není pakovací chromatické číslo obecně omezené, existují třídy subkubických grafů s konečným pakovacím chromatickým číslem. Mezi tyto třídy patří např. subkubické stromy, 3-Sierpińského grafy a hexagonální mřížky. V tomto článku se autoři zabývají pakovacím chromatickým číslem subkubických vnějškově rovinných grafů. Jsou zde dokázány meze tohoto čísla pomocí strukturálních vlastností těchto grafů a pro některé jejich podtřídy jsou stanoveny přesnější horní odhady tohoto čísla.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
published.pdf596,32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD