Title: Implementation of the digital twin methodology
Other Titles: Implementace metodiky digitálního dvojčete
Authors: Janda, Petr
Hájíček, Zdeněk
Bernardin, Petr
Citation: JANDA, P., HÁJÍČEK, Z., BERNARDIN, P. Implementation of the digital twin methodology. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. neuvedeno: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2019. s. 533-538. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077839067
http://hdl.handle.net/11025/39883
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: Mechatronický koncept;virtuální oživění;digitální dvojče;těžký obráběcí stroj
Keywords in different language: mechatronic concept;virtual commissioning;digital twin;heavy machine tool
Abstract: V souladu s Průmyslem 4.0 pokračuje proces digitalizace ve výrobních podnicích do fáze virtualizace, kdy konečným stavem by měla být plná virtualizace celého výrobního závodu, což však vyžaduje vysokou míru inovací. Tento článek shrnuje poznatky z implementace metodiky digitálního dvojčete v realitě výrobní společnosti. Hlavním tématem je virtualizace těžkých obráběcích strojů společnosti Škoda Machine Tool. Pro virtualizaci jsou použity moderní softwarové nástroje Siemens NX, Mechatronic Concept Designer, Simit a VNCK kernel
Abstract in different language: According to Industry 4.0 the process of digitization in manufacturing companies has advanced to the virtualization phase. The final state should be a complete virtualization of the production plant. However, virtualization has a high demand for innovation. This article summarizes the findings of the implementation of the “Digital Twin” methodology in a real manufacturing company. The main topic is virtualization of heavy machine tools of Skoda Machine Tool Co. For the virtualization are used modern software tools Siemens NX, Mechatronic Concept Designer, Simit and VNCK kernel.
Rights: © DAAAM
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
072.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD