Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGholami, Fatemeh
dc.contributor.authorTomáš, Martin
dc.contributor.authorGholami, Zahra
dc.contributor.authorMirzaei, Somayeh
dc.contributor.authorVakili, Mohammadtaghi
dc.date.accessioned2020-11-02T11:00:20Z
dc.date.available2020-11-02T11:00:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGHOLAMI, F., TOMÁŠ, M., GHOLAMI, Z., MIRZAEI, S., VAKILI, M. Surface Characterization of Carbonaceous Materials Using Inverse Gas Chromatography: A Review. Electrochem, 2020, roč. 1, č. 4, s. 367-387. ISSN 2673-3293.cs
dc.identifier.issn2673-3293
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39888
dc.description.abstractZ teoretických i praktických důvodů je nutné plně pochopit mechanismus adsorpce molekul na povrchu materiálů na bázi uhlíku. Zcela zásadní je vyšetření povrchových vlastností těchto materiálů, protože jsou využívány ve velkém množství aplikací (matrice katalytických materiálů, úložiště vodíku, čidla, adsorbenty, materiály pro separaci plynů a podobně). Citlivou a účinnou metodou ke stanovení fyziochemických vlastností, jako jsou specifický povrch (BET - BrunauerEmmett-Teller), heterogenita povrchové energie, teplo adsorpce, kohezní práce, teplota skelného přechodu a podobně, je inverzní plynová chromatografie, kterou lze využít pro charakterizaci práškových materiálů, tenkých filmů či vláken. Tento přehledový článek je zaměřen na základní principy, využívané metody a aplikace inverzní plynové chromatografie. Dále jsou popsány příklady experimentů využívaných k charakterizaci materiálů na bázi uhlíku (uhlíkové nanotrubičky, grafit a aktivovaný uhlík).cs
dc.format21 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMDPIen
dc.relation.ispartofseriesElectrochemen
dc.rights© MDPIen
dc.subjectinverzní plynová chromatografiecs
dc.subjectmateriály na bázi uhlíkucs
dc.subjectanalýza povrchucs
dc.subjectfyzikochemické vlastnostics
dc.titleSurface Characterization of Carbonaceous Materials Using Inverse Gas Chromatography: A Reviewen
dc.title.alternativeCharakterizace povrchu materiálů na bázi uhlíku za použití inverzní plynové chromatografie: přehledový článekcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIt is essential to understand the adsorption of guest molecules on carbon-based materials for both theoretical and practical reasons. It is crucial to analyze the surface properties of carbon-based materials with a wide range of applications (e.g., catalyst supports, hydrogen storage, sensors, adsorbents, separation media, etc.). Inverse gas chromatography (IGC) as a powerful and sensitive technique can be used to characterize the surface physicochemical properties (i.e., Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, surface energy heterogeneity, heat of adsorption, specific interaction of adsorption, work of cohesion, glass transition temperatures, solubility, and so forth) of various types of materials such as powders, films, and fibers. In this review, the principles, common methods, and application of IGC are discussed. In addition, the examples of various experiments developed for the IGC to characterize the carbonaceous materials (such as carbon nanotubes, graphite, and activated carbon) are discussed.en
dc.subject.translatedinverse gas chromatographyen
dc.subject.translatedcarbonaceous materialsen
dc.subject.translatedsurface analysisen
dc.subject.translatedphysicochemical propertiesen
dc.identifier.doi10.3390/electrochem1040024
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930498
dc.project.IDED2.1.00/03.0088/CENTEM - Centrum nových technologií a materiálůcs
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gholami_electrochem-01-00024.pdf3,61 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD