Title: Pasivní politika zaměstnanosti
Other Titles: Passive labour market policy
Authors: Benešová, Lenka
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39963
Keywords: podpora v nezaměstnanosti;podpora při rekvalifikaci;pasivní politika zaměstnanosti;nezaměstnanost
Keywords in different language: unemployment compensation;retraining benefits;passive employment policy;unemployment
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje pasivní politice zaměstnanosti v České republice a poslední část práce se zabývá podporou v nezaměstnanosti v Německu. Pasivní politika zaměstnanosti se snaží zmírnit dopady nezaměstnanosti v zemi. Hlavní část práce je věnována nástrojům pasivní politiky zaměstnanosti: podpoře v nezaměstnanosti, podpoře při rekvalifikaci, zprostředkování zaměstnání a předčasnému důchodu. V práci je dále obsažen vývoj právní úpravy od roku 1989 do současnosti. V neposlední řadě je zde vysvětleno, jak probíhá financování pasivní politiky zaměstnanosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis explains passive employment policy in the Czech Republic and last part of this thesis explains unemployment compensation in Germany. Passive employment policy seeks to mitigate the effects of unemployment in the country. The main part of the thesis is devoted to the tools of passive employment policy: unemployment compensation, retraining benefits, employment mediation and early retirement. This thesis also includes the development of legislation on unemployment benefits from 1989 to the present. Last but not least, it explains how the passive employment policy is financed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Benesova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Benesova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce612,83 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce561 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce278,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.