Sborníky ZČU / UWB Proceedings

Podkomunity

356 items
50 items
17 items
200 items
7 items
24 items
491 items
324 items

Recent Submissions


Tiráž

Slowík, Josef
Slovo závěrem

Felcmanová, Lenka
Rok poté: dopady reformy v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zilcher, Ladislav , Svoboda, Zdeněk
Proinkluzivní změny na školách formou strategického plánování

Foist, Vladimír
Jak poznáme inkluzivní školu?