Sborníky ZČU / UWB Proceedings

Podkomunity

356 items
50 items
100 items
458 items
286 items

Recent Submissions

Zeman, Michal
Optimalizace vyhořívajících absorbátorů pro reaktor EPR

Zavřel, Martin
Návrh a realizace kompenzačního kondenzátoru bezdrátového přenosu energie s rezonanční vazbou

Žahour, Jiří , Křivka, Jindřich
Emisní testy nezávislého systému pro redukci NOx

Votava, Martin , Glasberger, Tomáš
Návrh tepelného modelu měniče a identifikace jeho parametrů

Vinš, Martin
Přehled perspektivních technologií akumulace energie