Název: Rotující zobrazovací systém
Další názvy: Proppeller display
Autoři: Vaněček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Skála, Jiří
Oponent: Kubík, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4000
Klíčová slova: rotující zobrazení;kruhové zobrazení;digitální hodiny;vrtulové hodiny
Klíčová slova v dalším jazyce: rotating display;circular display;digital clock;propeller clock
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací rotujícího zobrazovacího systému a vytvořením jednoduché aplikace pro tento systém. V této práci je popsáno několik dalších možných způsobů, jak dané zadání řešit. Dále práce obsahuje návrh jednoduché aplikace, schéma a desky plošných spojů jak pro statickou, tak pro rotující část daného systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis concerns a project and realization of a rotating display system and creation of a simple application for this system. Various ways of solving the task are described in this thesis. Moreover the thesis includes a draft of a simple application, scheme and printed circuit board static and also rotating parts of the system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ROTUJICI_SYSTEM.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040627_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040627_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040627_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce127,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4000

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.