Název: Systém pro rychlý návrh antén s využitím technologie plošných spojů
Další názvy: System for a Quick Antenna Design utilizing Printed Circuits Technology
Autoři: Strnad, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Mráz, Jan
Oponent: Pokorný, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4002
Klíčová slova: anténa;parametry;návrh;flíčková anténa;mikropásková anténa;model vedení;dutinový model;Gerber
Klíčová slova v dalším jazyce: antenna;characteristics;antenna;patch antenna;microstrip antenna;transmission line model;cavity model;Gerber
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem flíčkové antény. Hlavní část práce je věnována mikropáskovým anténám, jejich vlastnostem a způsobem napájení z hlediska návrhu. Další část se zabývá metodami návrhu a jejich implementace do realizované aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with design of patch antenna. Main part of thesis presents microstrip antenna, its properties and way of feed in term of design. Next part deals with methods of design and their implementation to software application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
strnad_lukas_BP.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040639_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
scan06-22-02.jpgPosudek oponenta práce105,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
040639_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4002

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.