Title: Systém pro rychlý návrh antén s využitím technologie plošných spojů
Other Titles: System for a Quick Antenna Design utilizing Printed Circuits Technology
Authors: Strnad, Lukáš
Advisor: Mráz, Jan
Referee: Pokorný, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4002
Keywords: anténa;parametry;návrh;flíčková anténa;mikropásková anténa;model vedení;dutinový model;Gerber
Keywords in different language: antenna;characteristics;antenna;patch antenna;microstrip antenna;transmission line model;cavity model;Gerber
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem flíčkové antény. Hlavní část práce je věnována mikropáskovým anténám, jejich vlastnostem a způsobem napájení z hlediska návrhu. Další část se zabývá metodami návrhu a jejich implementace do realizované aplikace.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with design of patch antenna. Main part of thesis presents microstrip antenna, its properties and way of feed in term of design. Next part deals with methods of design and their implementation to software application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strnad_lukas_BP.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
040639_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,13 kBAdobe PDFView/Open
scan06-22-02.jpgPosudek oponenta práce105,36 kBJPEGThumbnail
View/Open
040639_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.