Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Jaroslav, Ing.
dc.contributor.authorKubečková, Andrea
dc.contributor.refereeMartinovský Václav, Ing.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:28:59Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:28:59Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-7
dc.identifier82583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40036
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na řízení rizik projektu "Rekonstrukce prodejny". Cílem je dokázat, že rizika by se neměla zanedbávat a jejich řízení dokáže usnadnit celý projekt. Práce má část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje pojmy nezbytné pro praktickou část, jednotlivé oblasti plánování projektu a dále samostatnou kapitolu o řízení rizik. Zmiňuji zde metodu RIPRAN, kterou využívám v praktické části pro řízení rizik nebo brainstorming, vhodný pro identifikaci rizik. Praktická část začíná představením firmy Plzeň SD s. r. o., se kterou jsem během zpracování bakalářské práce spolupracovala. Kromě toho je zde stručně vypracován rozsah projektu, časový harmonogram (vytvořený v MS Project) a zdroje a náklady. Hlavní složkou praktické části je řízení rizik daného projektu, zahrnující jejich identifikaci, analýzu a ošetření. Firma si z této práce může vzít příklad pro případné další projekty a plánováním se do budoucna více zabývat.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.titleŘízení rizik projektucs
dc.title.alternativeRisk managementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe focus of this bachelor thesis is risk management in project "Reconstruction of the store". The companies should not avoid risk management, control of them can facilitate project management and this is the main idea. Thesis is divided in theoretical and practical part. Theoretical part contains definitions, which are important for the practical part, individual's area of project planning and one chapter is all about risk management. I mention there the RIPRAN method, which is used in practical part of risk management, or brainstorming, which is suitable for identification of risks. Practical part begins with introducing the company Plzeň SD s. r. o. which I collaborated with on thesis. Except this there are also project scope, time schedule (created in MS Project) and project resources and costs. Risk management of the project is the main section of practical part, contains identification, analysis and risk response. The company can take a inspire from this thesis for possible future projects and give more attention to the planning.en
dc.subject.translatedrisken
dc.subject.translatedrisk managementen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedproject managementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Andrea_Kubeckova_K17B0370P.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Andrea Kubeckova_Posudek vedouiho prace 2020_ rizika_I.pdfPosudek vedoucího práce226 kBAdobe PDFView/Open
Kubeckova_Andrea_o.pdfPosudek oponenta práce222,42 kBAdobe PDFView/Open
Kubeckova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce46,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.