Název: Testování akumulátorů a superkapacitorů pro projekt pikosatelitu PilsenCUBE
Další názvy: Accumulator and supercapacitor evaluation for PilsenCUBE picosatellite
Autoři: Svoboda, Petr
Vedoucí práce/školitel: Veřtát, Ivo
Oponent: Fiala, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4004
Klíčová slova: PilsenCUBE;CubeSat;akumulátor;superkapacitor;pikosatelit;energetická kapacita;EDLC
Klíčová slova v dalším jazyce: PilsenCUBE;CubeSat;accumulator;supercapacitor;picosatelite;energy capacity;EDLC
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na testování vlivu velkého počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů na energetickou kapacitu akumulátorů a superkapacitorů určených pro projekt pikosatelitu PilsenCUBE.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is focused on testing of energy capacity of accumulators and supercapacitors during the high number of charge and discharge cycles. These tests are performed for the project of PilsenCUBE picosatellite.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SVOBODA_PETR.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040642_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040642_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040642_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce125,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4004

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.