Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Jaroslav, Ing.
dc.contributor.authorMašková, Lucie
dc.contributor.refereeIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:00Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:00Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-22
dc.identifier82587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40040
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je hodnocení projektu "Inovace technologie výroby TS Plzeň a.s. se zaměřením na nově vyvinuté typové řady vulkanizačních lisů" od společnosti TS Plzeň a.s. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového managementu. Mezi tyto pojmy patří "projekt", jednotlivé "fáze projektu" a "metody hodnocení projektu". Praktická část obsahuje stručný popis společnosti TS Plzeň a.s. a následně se zaměřuje na podrobnější popis samotného projektu. Ten zahrnuje samotné seznámení se s projektem, Logický rámec projektu, WBS, časový harmonogram projektu, rozpočet projektu a také jednotlivé fáze průběhu projektu. Na závěr je projekt zhodnocen pomocí Milníkové metody.cs
dc.format72 s. (98 109 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectfáze řízení projektucs
dc.subjecthodnocení projektucs
dc.subjectmilníková metodacs
dc.titleHodnocení projektucs
dc.title.alternativeProject Evaluationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of my bachelor thesis is an evaluation of a project called "Innovation of the production technology in TS Plzeň a.s. focusing on a newly developed line of vulcanizing presses" which took place in TS Plzeň a.s. company. The theoretical part explains key project management terms, such as "project", "phases of the project" and "methods of project evaluation". The practical part includes simple description of TS Plzeň a.s. company. Then it focuses on detailed description of the project which includes familiarization with the project itself, Logical Framework Approach, WBS, its time schedule, budget and individual phases of the project. At the end of the work the project is evaluated using Milestone method.en
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedthe phases of the projecten
dc.subject.translatedproject evaluationen
dc.subject.translatedmilestones trend analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maskova_2020 - cela prace.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
Lucie Maskova_Posudek vedouiho prace 2020_hodnoceni projektu I.pdfPosudek vedoucího práce224,64 kBAdobe PDFView/Open
Maskova_Lucie_O.pdfPosudek oponenta práce221,24 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce40,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.