Title: Hodnocení projektu
Other Titles: Project Evaluation
Authors: Mašková, Lucie
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40040
Keywords: projektový management;projekt;fáze řízení projektu;hodnocení projektu;milníková metoda
Keywords in different language: project management;project;the phases of the project;project evaluation;milestones trend analysis
Abstract: Tématem bakalářské práce je hodnocení projektu "Inovace technologie výroby TS Plzeň a.s. se zaměřením na nově vyvinuté typové řady vulkanizačních lisů" od společnosti TS Plzeň a.s. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového managementu. Mezi tyto pojmy patří "projekt", jednotlivé "fáze projektu" a "metody hodnocení projektu". Praktická část obsahuje stručný popis společnosti TS Plzeň a.s. a následně se zaměřuje na podrobnější popis samotného projektu. Ten zahrnuje samotné seznámení se s projektem, Logický rámec projektu, WBS, časový harmonogram projektu, rozpočet projektu a také jednotlivé fáze průběhu projektu. Na závěr je projekt zhodnocen pomocí Milníkové metody.
Abstract in different language: The theme of my bachelor thesis is an evaluation of a project called "Innovation of the production technology in TS Plzeň a.s. focusing on a newly developed line of vulcanizing presses" which took place in TS Plzeň a.s. company. The theoretical part explains key project management terms, such as "project", "phases of the project" and "methods of project evaluation". The practical part includes simple description of TS Plzeň a.s. company. Then it focuses on detailed description of the project which includes familiarization with the project itself, Logical Framework Approach, WBS, its time schedule, budget and individual phases of the project. At the end of the work the project is evaluated using Milestone method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maskova_2020 - cela prace.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
Lucie Maskova_Posudek vedouiho prace 2020_hodnoceni projektu I.pdfPosudek vedoucího práce224,64 kBAdobe PDFView/Open
Maskova_Lucie_O.pdfPosudek oponenta práce221,24 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce40,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.