Název: Hodnocení projektu
Další názvy: Project Evaluation
Autoři: Vondrová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Jaroslav, Ing.
Oponent: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40050
Klíčová slova: hodnocení projektu;projekt;projektové řízení;metoda řízení dosažené hodnoty projektu metodou evm
Klíčová slova v dalším jazyce: project evaluation;project;project management;method of the achieved value of the project by the evm method.
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na hodnocení projektu. Jejím hlavním cílem je zhodnocení vybraného projektu dle hledisek času a financí. Bakalářská práce byla zpracována ve společnosti ABC pack, s.r.o., která realizovala vybraný projekt, kterým bylo pořízení nového stroje. V teoretické části jsou obsaženy teoretické pojmy z oblasti řízení projektů. V části praktické je popsána uvedená společnost, vybraný projekt a jeho postup realizace. Dále je zde provedeno zhodnocení projektu pomocí metody řízení dosažené hodnoty a návratnosti investic, jehož výstupy byly shrnuty v závěru této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on project evaluation. Its main goal is to evaluate the selected project in terms of time and finances. The bachelor's thesis was processed in the company ABC pack, s.r.o., which implemented a selected project, which was the acquisition of a new machine. The theoretical part contains theoretical concepts in the field of project management. The practical part describes the company, the selected project and its implementation process. Furthermore, there is an evaluation of the project using the method of managing the achieved value and return on investment, the outputs of which were summarized at the end of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Vondrova_Lenka_K17B0397P.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrova_Lenka_O.pdfPosudek oponenta práce221,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lenka Vondrova _Posudek vedouiho prace 2020_hodnoceni projektu_I.pdfPosudek vedoucího práce228,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce50,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.