Název: Konstrukce jednoduché meteorologické stanice
Další názvy: Construction of a simple weather station
Autoři: Neřold, Marek
Vedoucí práce/školitel: Freisleben, Jaroslav
Oponent: Kuberský, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4013
Klíčová slova: meteorologická stanice;měření vlhkosti;měření teploty;měření tlaku;výpočet rosného bodu
Klíčová slova v dalším jazyce: weather station;measuring of temperature;measuring of humidity;measuring of pressure;calculating of dew point
Abstrakt: Práce se zabývá shrnutím nejpoužívanějších principů pro měření teploty, vlhkosti a tlaku. Poté je prozkoumán trh a vybrány nejvhodnější z nabízených senzorů. Dále je navržena a zkonstruována jednoduchá meteorologická stanice pro měření teploty, vlhkosti a tlaku. Ze změřené vlhkosti a teploty se vypočítává rosný bod. Uvedené veličiny jsou zobrazovány na alfanumerickém displeji. K řízení je použit mikrokontrolér ATmega8A s jádrem AVR od firmy Atmel.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with principles of measuring temperature, humidity and pressure. Then the most proper sensors, for measuring the temperature, the humidity and the pressure, are chosen. After that a simple weather station is constructed by using chosen sensors. Finally a dew point is calculated from the measured temperature and humidity. These values are displayed on an alphanumeric display. A microcontroller ATmega8A with a~AVR core is used for controlling the whole application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce13,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047197_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047197_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047197_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce149,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.