Title: Marketingové aktivity vybraného sportovního klubu
Other Titles: Marketing activities of selected sports club
Authors: Kraftová, Sandra
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40135
Keywords: marketingový mix;komunikační mix;sportovní marketing;fotbal;sociální sítě
Keywords in different language: marketing mix;communication mix;marketing of sport;football;social networks
Abstract: Předložená práce se zabyvá marketovými aktivitami vybraného sportovního klubu. Teoretická část se zaměřuje na obecný marketing, jeho historii a marketingový mix, na komunikační mix a na marketing v oblasti sportu a jeho využití. Praktická část práce zkoumá vybraný sportovní klub a jeho komunikaci v on-line a offline prostředí, dále také analyzuje vybrané marketingové aktivity a jejich přínos pro klub.
Abstract in different language: This thesis focuses on marketing activities of the selected sports club. The theoretical part focuses on general marketing, its history and marketing mix, communication mix and marketing in sport and its use. The practical part of the thesis examines a selected sports club and its communication in the online and offline environment and analyses selected marketing activities and their acquisition to the club.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarskaprace_SandraKraftova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Kraftova_Sandra_v.pdfPosudek vedoucího práce226,19 kBAdobe PDFView/Open
Kraftova_Sandra_o.pdfPosudek oponenta práce234,1 kBAdobe PDFView/Open
Kraftova_p.PDFPrůběh obhajoby práce54,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.