Title: Návrhy na zefektivnění marketingového mixu ve vybraném podniku
Other Titles: Proposals to improve marketing mix in an enterprise
Authors: Simetová, Jana
Advisor: Fajfrová Karolína, Ing.
Referee: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40155
Keywords: marketingový mix;produkt;cena;distribuce;komunikace;dopravní společnost
Keywords in different language: marketing mix;product;price;place;promotion;transport company
Abstract: Práce se zabývá především marketingovým mixem a návrhy na jeho zlepšení v konkrétním podniku. Aby mohl být naplněn hlavní cíl bakalářské práce, bylo potřeba dosáhnout dílčích cílů. Tedy vypracování teorie s danou problematikou a její následná implementace do praktické roviny.
Abstract in different language: The primary purpose of this research is to investigate marketing mix and suggestions for its improvement in a particular business. In order to fulfill the main aim of the bachelor's thesis, it was essential to achieve certain goals. Thus, elaboration of a theory on a given issue and its subsequent implementation into practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Jana-Simetova-Navrhy-na-zefektivneni-marketingoveho-mixu-ve-vybranem-podniku.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Simetova_Jana_v.pdfPosudek vedoucího práce218,08 kBAdobe PDFView/Open
Simetova_Jana_O.pdfPosudek oponenta práce222,37 kBAdobe PDFView/Open
Simetova_p.pdfPrůběh obhajoby práce57,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.