Title: Měřič elektrického výkonu (energie) na bázi integrovaných obvodů pro měření elektrické energie
Other Titles: Electrical power measuring based on IC's
Authors: Hucek, Jan
Advisor: Štork, Milan
Referee: Koucký, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4016
Keywords: elektrická energie;měření spotřeby;činný výkon;jalový výkon;zdánlivý výkon;IO ADE7753;IO ADE7758
Keywords in different language: electrical energy;consumption measurement;active power;reactive power;apparent power;IC ADE7753;IC ADE7758
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá realizací elektronického systému k měření elektrické energie (výkonu). Nejprve jsou v práci teoreticky popsány různé principy měření elektrické energie, ať už pro stejnosměrné nebo střídavé veličiny. Následuje zhodnocení zadané metody, čímž je realizace systému na bázi integrovaných obvodů (dále jen IO) pro měření el. energie. Dále pak pokračuje výběrem specifických IO, určených pro měření el. energie od firmy Analog Devices, potřebné pro návrh systému. Realizovaný výsledný elektronický systém by měl být schopen měřit různé typy energií, podle typu IO a s určitou přesností, kde záleží na nastavení integrovaného obvodu.
Abstract in different language: This thesis deals with the implementation of an electronic system for measuring electrical energy (power). First, theoretical work describes the different principles of measurement of electricity, either for DC or AC variable. Following evaluation of the specified method, which is based on the realization of integrated circuits (IC hereafter) to measure electrical. energy. Then continues by selecting specific ICs designed to measure power. energy from Analog Devices, required for system design. Implemented resulting electronic system should be able to measure different types of energy, according to the type of IO and with some accuracy, which depends on the setting of the integrated circuit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meric el. vykonu (energie).pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
047202_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,45 kBAdobe PDFView/Open
047202_oponent.pdfPosudek oponenta práce412,08 kBAdobe PDFView/Open
047202_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce164,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.